Mobirise

Нормативна база, якою керується у своїй діяльності школа

Правові документи

Закони України
Положення, які регламентують роботу закладу

Положення про загальноосвітній навчальний заклад

Положення про державну підсумкову атестацію учнів

Положення про золоту медаль "За високі успихи у навчанні" та срібну медаль "За успіхи у навчанні"

Положення про нагородження похвальним листом та похвальною грамотою

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

Положення про класного керівника

Постанова про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів

Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів

Положення про психологічну службу в системі освіти України

Положення про організацію роботи охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

Положення про нагрудний знак «Відмінник освіти України»

Положення про порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України.

Примірне Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Інструктивні матеріали
Інші розпорядчі документи

Наказ МОН № 405 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня

Наказ МОН № 407 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня

Лист МОН № 1/9-66 від 31.01.18 року Про організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти

Лист МОН № 1/9-185 від 27.03.18 року Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному році

Наказ про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

Наказ про організацію та порядок оплата праці за заміни тимчасово відсутніх учителів

Наказ про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту

Наказ про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01

Наказ про захист персональних даних

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів

Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів

Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання

Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти

Роз’яснення щодо обліку додаткових годин на індивідуальні та групові заняття

Про печатки, штампи і вивіски загальноосвітніх навчальних закладів

Рекомендації щодо порядку використання державної символіки

Правила пожежної безпеки для закладів, установ освіти

Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи

Про прийом дітей до 1 класу

Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами

Про затвердження розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ

Форма державної статистичної звітності 76-РВК

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики.

Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах.

Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

Нормативи наповнюваності та поділу груп у дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх навчальних закладах

Лист щодо виставлення оцінок з державної підсумкової атестації учасникам олімпіад

Про впровадження інформаційної системи управління освітою "ІСУО"