css templates
Авторська школа Олександра Антоновича Захаренка є яскравим прикладом для наслідування. Досягнення цього педагога-новатора свідчать про те, наскільки важливо для кожного з учасників організації навчально-виховного процесу вільно орієнтуватися в теоретичних питаннях педагогіки минулого і сучасності, вміти осмислювати психолого-педагогічні та науково-методичні концепції, закономірності, принципи, ідеї, аналізувати їх і конструювати на цій основі власну систему роботи.